Μαυρομάτα

Μια ταινία του Δημήτρη Σπύρου

Ελλάδα, 1994, έγχρωμο, 69′, Ντοκιμαντέρ

Η μαύρη κορινθιακή σταφίδα υπήρξε για πολλές δεκαετίες το κύριο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή της. Η ταινία διερευνά τη σχέση του προϊόντος με την κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη της δυτικής Πελοποννήσου.