Σάνα, η μουσική του λύκου – οδηγός μελέτης

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε παλαιότερους οδηγούς μελέτης που δημιούργησε το Νεανικό Πλάνο και χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην τάξη.

Δείτε τον πλήρη οδηγό μελέτης για την ταινία “Σάνα, η μουσική του λύκου”:

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να αποκτήσετε πρόσβαση στους νέους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς οδηγούς του Νεανικού Πλάνου.