Το Animation ως εργαλείο μάθησης

Μεθοδολογία και εφαρμογές του Animation στην Εκπαίδευση

Σπύρος Θ. Σιάκας, Νεανικό Πλάνο, Αθήνα 2016

Στο “Animation ως Εργαλείο Μάθησης” αναπτύσσεται μια μεθοδολογία ένταξης επαγγελματικών πρακτικών και εκφραστικών εργαλείων δημιουργίας animation στην εκπαίδευση μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες μάθησης.

Ο προσδιορισμός αυτών των πρακτικών και εργαλείων δημιουργίας animation με παιδαγωγικούς όρους και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων μάθησης κινούνται στο πλαίσιο μιας μαθητοκεντρικής παιδαγωγικής αντίληψης που δίνει ενεργητικό ρόλο στον μαθητή στο “ταξίδι” της μάθησης.

Τα βιβλία των εκδόσεων του Νεανικού Πλάνου είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα