Το Εργοστάσιο των Κινούμενων Εικόνων (2021)

Ψηφιακός χώρος για τις Τεχνολογίες και τη Γλώσσα του Κινηματογράφου

Το “Εργοστάσιο των Κινούμενων Εικόνων” εντάσσεται στη στρατηγική Έρευνας και Ανάπτυξης του Νεανικού Πλάνου στον κλάδο των Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών και στο συνεχιζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμά του «Μαθήματα με φως στο σκοτάδι». Το έργο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε παιδιά έως 12 ετών, τα οποία και καλεί να μετατραπούν από παθητικοί επισκέπτες ενός «μουσείου κινηματογράφου» σε δραστήριους μηχανικούς και τεχνίτες, εργαζόμενους ενός κινηματογραφικού πλατό ή μιας κινηματογραφικής αίθουσας. Ζητούμενο της παρούσας δράσης είναι η εξοικείωση των παιδιών με τον συναρπαστικό κόσμο της τεχνολογίας του κινηματογράφου, δηλαδή της κατασκευής των εικόνων, όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα στην ιστορία της πλέον σύγχρονης από τις καλές τέχνες. Το έργο έχει χαρακτήρα ενεργητικό και διαδραστικό και ενσωματώνει διατομεακή εμπειρία και γνώση από τους τομείς του κινηματογράφου, της παιδαγωγικής, του design, του gaming, της μουσειολογίας και του προγραμματισμού.

Για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό και τη δημιουργία των εφαρμογών συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, βασικά μέλη της οποίας ήταν τα εξής, σε αλφαβητική σειρά:

Ηρώ Βούλγαρη, ΕΔΙΠ Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευαγγελία Κούρτη, Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεοδώρα Μαλλιαρού, Υποψήφια διδάκτορα Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστημίου Αθηνών
Παντελής Παντελόγλου, αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους
Αγάπη Χρυσανθακοπούλου, Ομάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών