ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. – Κινηματογράφος και νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Το Νεανικό Πλάνο συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών “Κινηματογράφος και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Εκπόνηση και εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ιστορίας – ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε”. Το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή της ερευνητικής γνώσης στον τομέα της Διδακτικής της Ιστορίας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), έχει Φορέα Υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Πατρών και εταίρους τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.), το Νεανικό Πλάνο και την επιστημονική ένωση Euroclio-European Association of History Education.

Σκοπός του έργου ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. είναι η συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, με την προώθηση καινοτόμων μεθοδολογικών εργαλείων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής της ιστορίας, έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται ελκυστικό, ακολουθώντας τις επιστημονικές πειθαρχίες του αντικειμένου.

Το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή της ερευνητικής γνώσης στον τομέα της Διδακτικής της Ιστορίας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, με τους εξής τρόπους:

  • αναπτύσσοντας περιεχόμενο διδασκαλίας με 8 εκπαιδευτικούς φακέλους
  • παρέχοντας επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς με 4 διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια/ ημερίδες
  • υλοποιώντας ερευνητικές βιωματικές δράσεις τοπικής ιστορίας με 8 κινηματογραφικά εργαστήρια, προβολές ταινιών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ιστορικά μουσεία και αρχεία της Αθήνας για εκπαιδευτικούς και μαθητές από 8 σχολεία της Αττικής
  • διευρύνοντας τις ερευνητικές δράσεις και τη διδακτική αξιοποίηση σε σχολεία όλης της χώρας μετά το τέλος του έργου, μέσω της δημιουργίας μιας ψηφιακής πλατφόρμας ως κόμβου έρευνας, διδασκαλίας και επιμόρφωσης

Το έργο υποστηρίχθηκε από το ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ. στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης της δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” με τίτλο “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης” 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.kinete.gr/